LEAN metodologijos taikymas mokyklų veiklos tobulinimui Visagine

Dėl mūsų krašto

LEAN metodologijos taikymas mokyklų veiklos tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui:

Pagrindiniai principai ir Danijos mokyklos patirtis

 Rugsėjo 13 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko pristatymas ,,LEAN metodologijos taikymas mokyklų veiklos tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui: pagrindiniai principai ir Danijos mokyklos patirtis“, skirtas švietimo įstaigų bendruomenėms.ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentas dr. Modestas Gelbūda pristatė LEAN metodologijos tikslus, principus, pasidalino, kokiomis sąlygomis šios metodologijos taikymas iš esmės pagerina ugdymo efektyvumą, organizacinę kultūrą ir rezultatus. Danijos respublikos Bakke mokyklos direktorius Povl Erik Wollf pristatė konkretų sėkmingo taikymo pavyzdį Bakke mokykloje Koldingo mieste Danijoje: papasakojo, kokia yra LEAN metodologijos nauda mokyklai, darbuotojams ir mokiniams, kaip ir kodėl LEAN tiesiogiai prisideda prie mokinių pasiekimų gerėjimo, kaip Bakke mokykla Danijoje įgyvendino LEAN iniciatyvą, pagerino mokinių valstybinių egzaminų rezultatus ir pakilo mokyklų reitinguose apie 500 pozicijų aukštyn.

Dėkojame Švietimo, kultūros ir sporto skyriui už pagalbą organizuojant pristatymą.

informacija: http://www.vspt.lt/lean-metodologijos-taikymas-mokyklu-veiklos-tobulinimui-ir-mokiniu-pasiekimu-gerinimui/

Komentarai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.