Sensorinės įrangos vaikams su įvairiais sutrikimais pristatymas Visagine

Dėl mūsų krašto

Sensorinė aplinka be išorinių trikdžių koncentruotai leidžia vaikui sutelkti ir išlaikyti dėmesį, tokiu būdu jį nuramindama ir paruošdama mokymuisi, terapijai ir kitoms veikloms.
Rugsėjo 21 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko pristatymas ,,Sensorinė įranga vaikams su įvairiais sutrikimais“, skirtas norintiems daugiau sužinoti apie sensorinę įrangą ir jos pritaikymo galimybes. Pristatyme dalyvavo 36 švietimo įstaigų pedagogai.
Viešosios įstaigos ,,Penki pojūčiai“ direktorė Gabrielė Tervidytė pristatė sukurtą unikalią technologiją vaikams ir suaugusiems – vaizdo ir garso terapijai skirtą sensorinę įrangą, kurią naudojant pastebimas teigiamas poveikis asmenims su autizmu, sutrikusiais motoriniais gebėjimais ar kenčiantiems lėtinius skausmus. Sensorinė įranga yra itin lengvai valdoma technologija, kurią galima patiems per porą minučių intstaliuoti bet kokioje erdvėje.Patiems galima rinktis, kokioje atmosferoje dirbti, atsipalaiduoti, pasiruošti terapijai, reabilitacijai ir mokymui (si). Bet kuri patalpa gali tapti sensorine aplinka, pritaikyta visiems ir sukurianti daug gražesnę, malonesnę ir prasmingesnę erdvę.

На русском:

Уникальные технологии.

21 сентября, в образовательной службе поддержки Висагинаса состоялась презентация «Сенсорное оборудование для детей с различными расстройствами». Презентация была актуальна тем, кто хочет больше узнать о сенсорном оборудовании и способах его использования.

В презентации приняли участие 36 преподавателей из учебных заведений.

Директор общественной организации «Пять Чувств» Габриела Тервидите представила уникальную технологию, разработанную для детей и взрослых – визуальное и звуковое сенсорное оборудование для  терапевтических средств. Данное оборудование положительно влияет на людей с аутизмом, нарушением моторных функций или страдающих хронической болью.

Сенсорное оборудование – чрезвычайно простая в использовании технология, которая может быть интегрирована в любое пространство в течение нескольких минут. Пациенты могут выбрать тип атмосферы для работы, отдыха, подготовки к терапии, реабилитации и обучения. Любая комната может стать сенсорной средой, которая приспособлена для всех и создает гораздо более красивое, более приятное и содержательное пространство.

(перевод Виктория Лондарева)

info: vspt.lt

Komentarai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.