Visaginiečiai galės mokėti už elektrą iki 20% pigiau 2018 metais

Dėl mūsų krašto

Ignalinos AE regiono plėtros tarybos nariai, atstovaujantys regiono savivaldybes, prašo Vyriausybę atsižvelgti į daugkartinius Tarybos atstovų prašymus atkreipti dėmesį į sudėtingą regiono situaciją bei į tai, kad jau eilę metų regiono savivaldybės paliktos vienos spręsti su jėgainės uždaymu susijusias problemas: didelę bedarbystę, sudėtingą socialinę-ekonominę situaciją, ženkliai sumažėjusį regiono turistinį patrauklumą, verslo įmonių skaičiaus mažėjimą ir kitas susijusias problemas.

Prašome Vyriausybę regiono atstovus įtraukti VĮ Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko uždarymo programos bei priemonių plano rengimo procesą bei  numatyti ilgalaikėje perspektyvoje konkrečias priemones regiono regeneravimui.

Tarybos nariai taip pat prašo 2018 metais taikyti 20 procentų lengvatą elektros energijos tarifui, kurį moka regiono gyventojai. Ši, nors ir nedidelė, parama būtų valstybės institucijų rodomas dėmesys regiono gyventojams, bent iš dalies kompensuojant jų praradimus dėl jėgainės uždarymo.
Mūsų prašymas yra savalaikis ir pagrįstas bendrais susitarimais, pažymėtais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarime Nr.137 “Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo”.

Minėtame nutarime yra 2.3. uždavinys “Taikyti Ignalinos AE regione laikinus kompensacinius mechanizmus” bei 2.3.1. priemonė “Kompensuoti subjektui, užtikrinančiam visuomeninį teikimą Ignalinos AE regiono gyventojams, negautas 2017 metais pajamas, taikant 10 proc. mažesnį elektros energijos tarifą Ignalinos AE regiono gyventojams”.

Mūsų nuomone, 10 procentų tarifas yra per mažas, nes bendruose namų ūkių mokėjimuose už elektros energiją jis nedaro reikšmingo poveikio. Kita vertus, jo atsisakymas vėlesniais laikotarpiais demonstruoja nesisteminį ir nepagrįstą požiūrį į kompensacijų skyrimą ir jų nutraukimą.

Kadangi Ignalinos atominės elektrinės uždarymas vis dar vyksta, o regiono socialinio-ekonominio gyvenimo rodikliai iš esmės negerėja, nematome pagrindo nutraukti kompensacijas, o kaip tik susieti jas su jegainės uždarymo terminais ar esminiu gyvenimo regione pagerėjimu.

Prašome atsižvelgti į mūsų prašymą bei lengvatą elektros energijos tarifui įtraukti į 2018 m. biudžetą, o jo kompensavimą tolesniu laikotarpiu – į norminius aktus.

info: http://visaginas.lt/

Komentarai
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.