Visagino sentikių bendruomenė

Dėl aukų rinkimo sentikių cerkvės statybai Visagine

Dėl mūsų krašto

 Gerbiami geros valios žmonės!

Visagino sentikių bendruomenė yra jauniausia Pamario (Pomorų) cerkvės sentikių bendruomenė Lietuvoje. 2019 m. bendruomenei sukako 13 metų.

Pirmasis steigiamasis susirinkimas įvyko 2005 m. lapkričio 14 d. o 2006 m. kovo 16 d. buvo įregistruota Visagino sentikių bendruomenė. Bendruomenė gyvena pilnavertį senųjų stačiatikių krikščionių pomorų gyvenimą.

Dabar mes meldžiamės nuomojamose patalpose, esančiose Visagine, Taikos 11 (buvusioje ligoninės ritualinėje salėje), įrengtose ir pritaikytose pamaldoms. Tačiau šios patalpos yra per mažos ir per pamaldas, ypač šventes, ne visi parapijiečiai gali įeiti į jas. Todėl visuotinis bendruomenės susirinkimas nutarė pradėti naujos cerkvės statybą.

Bendruomenės prašymu mūsų miesto valdžia Sentikių pamario cerkvės statybai Visagine skyrė žemės sklypą, adresu Taikos 23H. Architektas sukūrė ir patvirtino būsimos Šventosios Trejybės cerkvės projektą. 2018 m. pavasarį sklypas buvo išvalytas ir gegužės 13 d. buvo pastatytas ir pašventintas kryžius bei statyboms skirta žemė, buvo aukojamos mišios. 2018 metų rudenį buvo pastatytas būsimos cerkvės pamatas ir spalio 20 dieną buvo padėtas kertinis akmuo, vyko pamaldos Šventai trejybei. Sekančiu etapu planuojama pastatyti  sienas ir įrengti stogą.

Natūralu, kad statybai reikalingi nemaži materialūs, fiziniai ir dvasiniai ištekliai. Tačiau tikėdamiesi Dievo gailestingumo ir visų Dievą mylinčių žmonių, norinčių tiesiogiai dalyvauti tokiame Dievą pagerbime, pagalbos, mes tikimės surinkti lėšas sentikių cerkvės statybai Visagine.

  Šventyklų statyba nuo seno buvo vertinama kaip didžiausia dorybė. Visais laikais šventyklos buvo statomos susivienijus visai bendruomenei. Taigi kviečiame palikti savo žymę gimtajame krašte, pastatant šventyklą nemirtingosios sielos išganymui.

Prisiminkime, kad Šventykla visada meldžiasi už statytojus, geradarius ir aukotojus.

Viešpats priima mūsų aukas, laimindamas mus ir mūsų šeimas.

 Bendruomenės tarybos vardu mes kreipiamės į visus geros valios žmones, prašome suteikti visą įmanomą pagalbą šiam Dievo valios įvykdymo tikslui. Bet kokia suma bus neįkainojamas indėlis siekiant šio kilnaus tikslo.

Su dėkingumu priimsime organizacijų ir asmenų finansinę paramą.
 Meldžiame Dievo palaimos visiems prisidėjusiems prie Šventosios Trejybės Visagino sentikių cerkvės statybos!

                   VISAGINO SENTIKIŲ CERKVĖS BENDRUOMENĖS TARYBA

Aukas galite pervesti į Visagino sentikių religinės bendruomenės banko sąskaitą:

VISAGINO SENTIKIŲ RELIGINĖ BENDRUOMENĖ,

Imonės kodas 300549703

LT407300010094667650

Swedbank LT: nurodant mokėjimo paskirtį „Cerkvės statybai“ 

Arba atnešti adresu: Visaginas, Taikos g. 11.

Bendruomenės sekretorės tel. 8 646 71 496.

Daugiau informacijos apie mūsų bendruomenę, apie projektą bei kontaktus galite rasti interneto svetainėje http://zlatostruj.lt

Komentarai
Tagged