Visagino meno galerija

Visagino meno galerija spręsti padės nedarbo problemą

Dėl mūsų krašto

Visagine nedarbo lygis didžiausias Utenos apskrityje – viršija 14 proc. ir yra daugiau nei dvigubai didesnis už Lietuvos nedarbo lygį, kuris šiuo metu siekia 6,2 proc.

„Nedarbas – aktuali problema Visagine, nors darbo vietų ir yra. Dauguma žmonių yra užsiregistravę į įvairias užimtumo tarnybas, nes jų kvalifikacija neatitinka vietos darbdavių poreikių. Įmonės vis garsiau kalba, kad yra pasirengusios mokėti daugiau, bet neranda reikalingų darbuotojų“, – paaiškina Jevgenija Surceva, Visagino meno galerijos projekto gyventojų užimtumui didinti vadovė.

Įmonės vis garsiau kalba, kad yra pasirengusios mokėti daugiau, bet neranda reikalingų darbuotojų.

Gerins darbo sąlygas

Visagino meno galerija nuo šiol ekonomiškai aktyvius gyventojus konsultuos užimtumo klausimais. Bus siekiama pagerinti jų uždarbio ir darbo sąlygų galimybes.

„Stengsimės, kad žmonės iš naujo įsivertintų savo įgūdžius pinigine prasme. Tai paskatins darbuotojus, gaunančius minimalų atlyginimą, pasiūlyti darbdaviui daugiau nei iš jo buvo reikalaujama arba padrąsins save išsibandyti kitose darbovietėse“, – kalbėjo projekto vadovė.

Projekto idėja įgyvendinama pagal LR Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamą priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos (ES) fondų ir bendrojo finansavimo lėšų buvo skirti 12 tūkst. eurų. Projekto vertė – 18 tūkst. eurų.

Finansavimas skirtas ir dar 38-ių Bendruomenės inicijuotų vietos plėtros strategijų įgyvendinimui. Gautos lėšos per miesto vietos veiklos grupę (VVG) paskirstomos vietos bendruomenių rengiamiems socialiniams projektams, kuriais siekiama mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, skatinama savanorystė, gyventojų įsitraukimas į bendruomenės veiklą.

Organizuos karjeros dienas

Utenos užimtumo tarnyba nurodo, kad regione labiausiai trūksta pardavimų vadybininkų, lopšelio-darželio auklėtojų, geodezininkų, socialinių darbuotojų ir įvairių paslaugų sektoriaus darbuotojų. Nuo metų pradžios Visagino teritorinėje darbo biržoje įregistruoti 1371 bedarbiai.

Visagino meno galerija padės spręsti Visagino nedarbo problemą organizuodama karjeros dienas ir konsultuodama gyventojus užimtumo klausimais.

Iš skirtų lėšų pirmiausia bus apmokomi savanoriai, kurie konsultuos užsiregistravusiuosius į Užimtumo tarnybą bei Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokinius užimtumo klausimus.

„Tikimės, kad savanoriai po mokymų įgys žinių, kurias panaudos ne tik šiame projekte, bet ir kitose veiklose ir taip paskatins dar daugiau vietos žmonių savanoriauti“, – pabrėžia J. Surceva.

Komentarai
Tagged