Visagino savivaldybė praneša: Gripo epidemija prasidėjo Visagine

Dėl mūsų krašto Diena

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2018 m. vasario 5 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ĮV-E-53 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“ savivaldybės teritorijoje paskelbta gripo epidemijos pradžia. Visagino savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams ir renginių organizatoriams nurodyta riboti masinius žmonių susibūrimus. Primename, kad 2017 m. sausio 10 d. siekiant, kad Visagino savivaldybėje būtų užtikrintas pasirengimas galimai gripo pandemijai, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas Visagino savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai 2017–2019 m. veiksmų planas pagal gripo pandemijos etapus. Šis planas yra Visagino savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano sudedamoji dalis. Visagino savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai yra atsakingi už patvirtinto plano nuostatų vykdymą ir įgyvendinimą.

Dėl visagino savivaldybės PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI 2017–2019 M. VEIKSMŲ PLANO PAGAL GRIPO PANDEMIJOS ETAPUS patvirtinimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais, Pasirengimo gripo pandemijai 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-501 „Dėl Pasirengimo gripo pandemijai 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 29.4.2 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 22.2, 24 ir 25 punktus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Visagino skyriaus 2017 m. sausio 3 d. raštą Nr. 2.9.24-1 (17.1.2.9.24) „Dėl pasirengimo gripo pandemijai 2016–2018 m.“ ir siekdamas, kad Visagino savivaldybėje būtų užtikrintas pasirengimas galimai gripo pandemijai:

 1. Tvirtinu Visagino savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai 2017–2019 m. veiksmų planą pagal gripo pandemijos etapus (pridedama).
 2. Nustatau, kad:
  • Pasirengimo gripo pandemijai Visagino savivaldybėje planas yra Visagino savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano sudedamoji dalis;
  • Visagino savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai yra atsakingi už patvirtinto plano nuostatų vykdymą ir įgyvendinimą.
 3. Pavedu:
  • savivaldybės gydytojui (jam nesant – Socialinės paramos skyriaus vedėjui) kontroliuoti įsakymo vykdymą;
  • savivaldybės administracijos vyresniajam specialistui Konstantinui Bagdanavičiui šį įsakymą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.
 4. Pripažįstu netekusiu galios Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. ĮV-116 „Dėl Visagino savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai 2015–2017 m. veiksmų plano pagal gripo pandemijos etapus patvirtinimo“.
Administracijos direktorius Sergej Mickevič

Įsakymas dėl gripo epidemijos paskelbimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26   straipsnio 3 dalies 3 punktu, Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d įsakymu Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“, Visagino savivaldybės pasirengimo gripo epidemijai 2017–2019 m. veiksmų planu pagal gripo pandemijos etapus, patvirtintu Visagino  savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-E-19 „Dėl Visagino savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai 2017–2019 m. veiksmų plano pagal gripo pandemijos etapus patvirtinimo“ (toliau – Planas), atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento 2018 m. vasario 5 d. raštą Nr. (9-24 16.1.1E)2-4346 „Dėl rekomendacijos skelbti gripo epidemiją Visagino savivaldybės teritorijoje“:

 1. Skelbiu gripo epidemijos pradžią Visagino savivaldybėje 2018 m. vasario 5 d.
 2. Įpareigoju Plano priemonių vykdytojus užtikrinti Plano, esant paskelbtai gripo epidemijai, priemonių vykdymą.
 3. Nurodau Visagino savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams ir renginių organizatoriams riboti masinius žmonių susibūrimus.
Administracijos direktorius Sergej Mickevič

informacija: visaginas.lt

Kaip atskirti gripą nuo peršalimo skaitykite čia : https://www.visaginietis.lt/naujienos/sveikata/gripas-ar-persalimas-kaip-atskirti-simptomus/

Kiek kainuoja gripas: https://www.visaginietis.lt/naujienos/sveikata/kiek-kainuoja-gripas/

 

Komentarai
Tagged