Šventojo Patriko diena

Prezidentė ir premjeras pasveikino Airiją su Šventojo Patriko diena

Diena

Šeštadienis, kovo 17 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai pasveikino Airijos Prezidentą Michaelį D. Higginsą nacionalinės šventės – Šventojo Patriko dienos ‒ proga.

Šalies vadovė pabrėžė, kad Lietuva vertina, jog abiejų šalių piliečių bendradarbiavimas ir visapusis valstybių dialogas plečiasi. Anot Prezidentės, prie to prisideda bendras sėkmingas darbas žemyno, ekonomikos ir saugumo darbotvarkės klausimais Europos Sąjungoje.

Valstybės vadovė palinkėjo, kad, puoselėjant dvišalius ryšius, atsivertų dar daugiau galimybių lietuviams ir airiams dalyvauti bendroje veikloje, kultūros, švietimo, studentų mainuose, įgyvendinti naudingas, prie valstybių ir žemyno gerovės prisidėsiančias verslo, mokslo ir inovacijų idėjas.

Kaip ir kasmet išskirtinę Airijos šventę džiugiai minės ir Lietuvos žmonės. Vilniuje Šventojo Patriko diena suvienys miesto gyventojus ir Airijos kultūros gerbėjus, vietinius airius ir miesto svečius, o sostinės upė Vilnelė tradiciškai nusidažys žalia spalva, simbolizuosiančia nuoširdžią draugystę, nuolat stiprėjančius Lietuvos ir Airijos žmonių ryšius.

Sveikindama Šventojo Patriko dienos proga Prezidentė Airijos vadovui, visiems Airijos žmonėms ir viso pasaulio airiams palinkėjo daug džiaugsmo, sėkmės ir klestėjimo.

Premjeras sveikina Airiją Nacionalinės dienos proga

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis pasveikino Airijos žmones Šv. Patriko – Airijos Nacionalinės dienos proga ir palinkėjo jiems gerovės bei klestėjimo.

„Džiaugiuosi, kad mus sieja ilgalaikiai draugiški ryšiai, sėkmingas dvišalis bendradarbiavimas vyrauja tiek Europos, tiek tarptautiniame kontekste. Esu įsitikinęs, kad tokioje draugiškumo dvasioje Airijos ir Lietuvos partnerystė, tarpusavio pasitikėjimas, glaudus bendradarbiavimas bei mūsų žmonių bendravimas ateityje tiks stiprės“,- sakoma premjero sveikinime.

Kas buvo Šv.Patrikas?

Šv.Patrikas (Patrikas Airis, air. Naohm Padraig) – airių šventasis ir globėjas, lyginamas su lietuvių Šv.Kazimieru.

Šv. Patrikas gimė 390 metais romėnų užimtoje Britanijos dalyje. Šešiolikos metų jis buvo pagrobtas airių piratų ir Airių saloje parduotas į vergiją, kur ganė gyvulius.. Po šešerių metų jam pavyko pabėgti į Galiją (dabatinę Prancūziją), kur atsidėjo teologijos mokslams ir vėliau buvo įšventintas į kunigus. Po šventinimų jis išvyko į Airiją kartu su vyskupu Paladijumi, kurį Popiežius Celestinas I siuntė ten skleisti krikščionybės, o po Paladijaus mirties stojo į jo vietą, tapo Airijos vyskupu.

Šv.Patrikas laikomas Airijos apaštalu, jo misija Airijoje truko nuo 432 iki 461 metų. Nors pavienės krikščionių bendruomenės Airijoje gyveno dar prieš Šv.Patriko atvykimą į Airiją, tačiau būtent Šv.Patriko veikla buvo impulsas plataus masto airių atsivertimui į krikščionybę. Šv.Patrikas krikštijo airių žmones, kūrė vienuolynus, kurių nariai, skelbami Evangeliją, vėliau pasklido po visą Europą.

Šv.Patrikas mirė 461 metais, buvo palaidotas Daunpatrike (Olsteryje). Kovo 17-oji, kuri laikoma jo mirties diena, tapo tradicine airių švente.

Apie Šv.Patriko kovą su pagonybe žinoma daugybė istorijų, su juo siejami įvairūs simboliai. Būtent Šv.Patriko dėka žalias trilapis dobilas tapo Airijos simboliu: rodydamas dobilo lapą, Šv.Patrikas, airiams aiškino Šv.Trejybės slėpinį. Legenda pasakoja, kad Šv.Patrikas, skambindamas varpu, iš Airijos salos išvijo roplius ir nuodingus gyvius. Todėl ikonografijoje vaizduojama, kaip Šv.Patrikas pastoralu persmeigia gyvatę.

Kitame pasakojime sakoma, jog tam, kad įtikintų Dievo buvimu abejojančius pagonis, Šv.Patrikas žemėje išrausęs duobę, iš kurios pliūptelėjo skaistyklos liepsnos ir pasigirdo kenčiančių sielų aimanos. Todėl Šv.Patrikui yra meldžiamasi, kad šis gelbėtų nuo pragaro kančių ir apsaugotų nuo gyvačių ir pasiutligės.

Airiai tiki, kad Šv.Patrikas kaip aukščiausiasis teisėjas juos teis Paskutiniojo teismo dieną – šią privilegiją jis gavęs iš paties Dievo. Šv.Patrikas yra lyginamas su Moze ir Jozue, nes jis kalbėjo su erškėčių krūme pasirodžiusiu angelu, angelu, o jo mirties dieną nenusileidusi saulė. Yra pasakojama, kad Šv.Patriko pirštai švytėdavo tarsi deglai, o nuo rankų krintantys vandens lašai virsdavo ugnimi. Tikėta, kad šis šventasis galintis uždegti varveklius, paversti sniegą į pieną ir sviestą.

Pirmosios žinios apie Šv.Patriko dienos šventimą siekia IX amžių. Galutinai ši šventė įtvirtinta 1962 m., kai Popiežius Jonas XXIII jį patvirtino tradiciniu Airijos globėju.

Šv.Patriko diena šiandien

Šiandien svarbus Šv.Patriko dienos akcentas – tradiciniai Airijos miestų ir miestelių gatvėse organizuojami paradai ir žygiuojančių muzikos grupių konkursai, kurių dalyviai atvyksta net iš užsienio – JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos ir kontinentinės Europos valstybių. Šiemet Šv.Patriko parade Dubline primą kartą žygiuos ir Airijos lietuvių bendruomenės atstovai.

Šv.Patriko diena šiemet vėl galime pasidžiaugti ir Vilniuje. Šventiniai Airijos ambasados organizuojami renginiai prasidės dar šventės išvakarėse – kovo 16 dieną (penktadienį), 10.00 val. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje vyks Šv.Mišios. Kiek vėliau, 12.30 val., Vilniaus rotušėje įvyks iškilmingas priėmimas.

Šeštadienį, kovo 17 dieną, 19 val. Šv.Kotrynos bažnyčioje įvyks šventinis Šv.Patriko dienos koncertas, kuriame gros Šv.Kristoforo kamerinis orkestras, airių muzikos grupė „SEPHIRA“.Diriguos Donatas Katkus.

Komentarai
Tagged

1 thought on “Prezidentė ir premjeras pasveikino Airiją su Šventojo Patriko diena

Comments are closed.