Profesionali ir lygiavertė pagalba visiems vaikams Lietuvoje

Diena

Ypatingas visuomenės dėmesys visada krypsta į klausimus, susijusius su vaikų gerove. 2017 m. gegužės 2 d. pasirašyta finansavimo sutartis dėl naujo Vaiko raidos centro pastato projektavimo ir statybų.  Dabar jau vyksta šių paslaugų viešojo pirkimo procedūros. VUL Santaros klinikos pateikia paaiškinimą dėl priimto sprendimo Vaiko raidos centrą laikinai perkelti į kelias kitas Santaros klinikų patalpas.

Vaiko raidos centro ir prakiurusio stogo klausimas aktualus jau daugiau nei 7 metus. 2017 m. smarkiai pablogėjo avarinio pastato, esančio Vytauto g. 15 teritorijoje, būklė. Kol vyks naujo pastato projektavimas ir statyba (2,5 m.), iškilo būtinybė laikinai Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos ir Vaikų psichiatrijos skyrius perkelti į kitas patalpas. Ieškant optimaliausio, racionaliausio sprendimo, buvo svarstytas ne vienas variantas. Jų gvildenta net keletas.

  • Vaiko raidos centras lieka esamose patalpose (Vytauto g. 15, Vilnius). Šis variantas įvertintas kaip per brangus ir neatitinkantis ateities sprendimų. Tiesiog valstybės investicijos į senas patalpas per didelės tokiam trumpam laikotarpiui. Procesas būtų per brangus ir per ilgas.
  • Vaiko raidos centras keliamas į Santaros klinikų patalpas: dalis į Santariškių g.7 (Vaikų ligoninėje) ir dalis į Kairiūkščio g.2, Vilnius. Toks sprendimas būtų greičiausias ir optimaliausias, tačiau jaučiamas kai kurių Vaikų ortopedijos-traumatologijos centro darbuotojų pasipriešinimas.
  • Vaiko raidos centras iškeliamas į Blindžių g. 24A, Vilnius. Šis perkėlimas per ilgai užtruktų ir būtų brangus, nes patalpos šiuo metu visiškai nėra pritaikytos sveikatos priežiūros paskirčiai.

„Ligoninė yra didelis gyvas organizmas, kuris nuolat kinta pagal šalies aktualijas ir tarptautinę praktiką. Pavyzdžiui, 2016–2017 metais buvo atlikti pokyčiai Vaikų ligoninės Pediatrijos, Neonatologijos, Vaikų chirurgijos centruose. Pokyčių įvyko įvairiausių – sumažėjo pacientų srautas, lovadienių skaičius, atsirado naujų modernių diagnostikos bei gydymo metodų, pasikeitė administracinė struktūra. Pertvarkymai Vaikų traumatologijos-ortopedijos centre nevyko nuo 2008 m. Todėl akivaizdu, jog Vaikų traumatologijos-ortopedijos centro pertvarka yra būtina ir tiesiog sutampa su neatidėliotinu poreikiu iškelti Vaiko raidos centrą. Norisi pabrėžti, jog Vaiko raidos centras bus perkeliamas ne tik į dalį Vaikų ortopedijos-traumatologijos centro patalpas. Didžioji dalis – į suaugusiųjų Vidaus ligų bei Vaikų chirurgijos centrų patalpas.“, – aiškina Vaikų ligoninės direktorius prof. Juozas Raistenskis.

Vaikų ligoninė yra daugiaprofilinė sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti aukščiausios lygio paslaugas vaikams su sudėtingiausiais sveikatos sutrikimai

Palyginimui žemiau pateikiami 2007-2017 metų skaičiai, kaip kito Vaikų ortopedijos-traumatologijos centro rodikliai:

– pacientų skaičius sumažėjo 16,4 proc. (nuo 3802 iki 3178),

– vidutinė gydymo trukmė sumažėjo nuo 5,1 iki 3,7 dienos,

– lovadienių skaičius. sumažėjo 39 proc. (nuo 19 497 iki 11 874),

– lovų skaičius sumažėjo 48 proc. (nuo 90 iki 47),

– lovos užimtumas išlieka nepakankamas (2007 m. – 59,2 proc., 2017 m. – 69,2 proc.),

– patalpų plotas nepakito.

– išaugo ambulatorinių paslaugų skaičius 2,2 karto (nuo 11 tūkst. iki 24 tūkst.).

„Vaikų ligoninė yra daugiaprofilinė sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti aukščiausios lygio paslaugas vaikams su sudėtingiausiais sveikatos sutrikimais.  Visame pasaulyje didėjant  psichikos sveikatos problemų aktualumui iškyla poreikis vis labiau integruoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas į kitų paslaugų teikimą. Ligoninės administracija skiria vienodą dėmesį visų profilių pacientų gydymo ir slaugos kokybei, todėl šioje sudėtingoje situacijoje stengiamasi, kad net ir laikini sprendimai nei vienos pacientų grupės interesams nepakenktų. Reikia pažymėti, kad, vadovaudamiesi vakarų šalių vaikų ligoninių patirtimi, po truputį atsisakome siauro vaikų stacionarinių lovų profiliavimo, taip užtikrindami geresnes sąlygas pacientams, racionalesnį lovų panaudojimą ir sumažindami  pacientų srautų sezoniškumo įtaką“, ­– profesoriui antrina jo pavaduotoja Sigita Burokienė.

Santaros klinikų administracija, planuodama pokyčius, imasi visų reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrinta profesionaliausia, aukščiausio lygio pagalba visiems Lietuvos vaikams nepriklausomai nuo susirgimo pobūdžio.

Santaros klinikų administracija, planuodama pokyčius, imasi visų reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrinta profesionaliausia, aukščiausio lygio pagalba visiems Lietuvos vaikams nepriklausomai nuo susirgimo pobūdžio.

Komentarai
Tagged