Teatro provokacija – premjera Visagino mokyklose

Diena

Lapkričio 4, 5 d. Vilniaus S. Nėries gimnazijoje buvo suvaidinta Lietuvos na­cionalinio dramos teat­ro (LNDT) spektaklio „#beskambučio“ premjera. Spek­taklį pagal jauno dra­maturgo Augusto Si­reikio pjesę režisavęs Pau­lius Tamolė ir kūrybinė ko­manda, perkeldami jį iš teatro scenos į mokyklą, sie­kia atkreipti dėmesį į iš­šū­kius, su kuriais susiduria lie­tuviškoji švietimo sistema.

Anot dramaturgo, mokyklos tema jį domina ne kaip mokyklinis amžius, o kaip vieta, kur patiriamos visos mūsų gyvenimo patirtys: pyktis, pagieža, įsimylėjimas ar liūdesys – visas šias emocijas žmonės koncentruotai patiria mokykloje.

 

Spektaklio dailininkė Lau­ryna Liepaitė, aiškindama neįprastą spektaklio veiksmo vietą, sako, kad ją tarsi savaime padiktavo pjesės tema: „Jei teatre atkursime mokyklą, kokią įsivaizduojame, tai bus tik dekoracija. Įėjęs į mokyklą pajunti įvairius kvapus, prisimeni daugybę dalykų – to sukurti teatro scenoje neįmanoma, reikia autentiško, tikro pastato.“

Kur pakastas šuo

Pasak spektaklio režisieriaus, pastaruoju metu daug kalbama apie mokyklą, jos problemas, iššūkius, tačiau visuomenės nuomonė, ypač formuojama žiniasklaidos, ne visai teisinga, nes žmonės kalba apie visą švietimo sistemą spręsdami pagal vieną mokyklą, tą, kurią baigė arba į kurią eina jų vaikai.

„Šiuo spektakliu ieškau atsakymo, kur mūsų švietimo sistemoje tas šuo pakastas? Viešai eskaluojama, kad mokykloje „siekiama ugdyti kūrybišką žmogų“, kad „mums reikalinga kūrybiška visuomenė“ ar panašiai, kita vertus, ant gležnų pečių tiems kūrybiškiems žmonėms uždedami standartizuoti testai, egzaminai, kurie paverčia juos pilka mase. Šie žmonės tarsi perleidžiami per tam tikrą mėsmalę, naikinančią bet kokį kūrybiškumą. Kyla klausimas, kodėl taip yra? Ir man tai rūpi, esu dviejų vaikų tėvas, todėl ir kuriu šį spektaklį“, – teatro pranešime scituojamas režisierius.

Skambutis ir laisvė

Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centro vadovas, pristatant spektaklį pasakojo skam­butį mokyklose gretinantis su laisve: „Skambutis formaliai gali būti panaikintas, bet ar viduje, mūsų sąmonėje, jis pradings, bus kitaip suvoktas? Kai kalbame apie iššūkius, susijusius su švietimu, kai visos švietimo sistemos ieško, kaip patobulinti ugdymo procesą, dažnai kalbame apie mokyklą be sienų. LNDT irgi pasirinko formatą „be sienų“ su šiuo spektakliu iškeliaudamas iš teatro teritorijos. Žmonės dažniausiai tikisi, kad mokykla padarys viską, bet iš tikrųjų mes visi turime ugdyti vaikus. Ir kai sakome „švietimo bendruomenė“, tai yra ne tik mokiniai, jų tėvai ir mokytojai, tai visa visuomenė. Tad Pauliaus ir kūrybinės grupės drąsa imtis šios temos, tikiuosi, bus paskata mokyklai, mokytojams ir visiems kitiems diskutuoti apie švietimo iššūkius.“

Spektaklyje vaidina Diana Ane­vi­čiūtė, Povilas Budrys, Jolan­ta Dapkūnaitė, Laurynas Jur­gelis, Jurga Kalvaitytė, Jus­tina Nemanytė, Kamilė Pe­truškevičiūtė, Augustė Pociūtė, Gediminas Rimeika, Salvijus Trepulis, Oskaras Vygonovskis, Arūnas Vozbutas. Keliaudami su žiūrovais mokyklos koridoriais aktoriai dalysis ir savo asmeninėmis istorijomis.

Lapkričio 14 d. spektaklis bus rodomas Visagino „Ver­denės“ gimnazijoje

info: vz.lt

Beatričė Laurinavičienė

 

Komentarai