Visagino šeimos krizių centras teikia pagalbą krizes išgyvenantiems asmenims

Diena

Visagino šeimos krizių centras įkurtas 2001 metais lapkričio mėn. Asociacijos centras teikia kompleksinę pagalbą krizėje atsidūrusiems asmenims bei jų šeimos nariams. Organizacija jau 14 metų Utenos apsk. dirba su smurtą patiriančiomis moterimis, vykdo prevencinę ir šviečiamąją veiklą smurto ir krizių šeimoje, priklausomybių bei nusikalstamumo srityse; gina ir atstovauti moterų teises ir interesus. Teikia konsultacinę, terapinę pagalbą krizes išgyvenantiems asmenims. Kaip SPC aptarnauja Utenos apsk. apskritį nuo 2012 metų. Centras smurto artimoje aplinkoje aukoms teikia socialinio darbuotojo ir psichologės-psichoterapeutės paslaugas.

Šeimos krizių centre vykdyti projektai:

Specializuotas pagalbos centras smurto aukoms Utenos apskrityje (SPC)

Viena iš bendruomenės patiriamų problemų yra smurtas šeimoje, daranti niekinėmis visas kitas moterų teises bei galimybes, nes užkerta kelią jomis naudotis. 2011 metų gegužės 26 dieną buvo priimtas ir 2011 m. gruodžio 15 d. įsigaliojo Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Šio Įstatymo pagrindinis tikslas – mažinti smurto atvejų skaičių bei padėti smurtą patyrusiems asmenims, pasiūlant jiems specializuotą kompleksinę pagalbą. Jame apibrėžiama, kad smurtas artimoje aplinkoje – tai asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis iš aplinkos asmenų, su kuriais jį sieja ar praeityje siejo santuokiniai, partnerystės, svainystės ar kiti artimi ryšiai.

Specializuotos pagalbos centro funkcijas Visagino, Zarasu ir Ignalinos mieste, glaudžiai bendradarbiaujant su Policija, Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis organizacijomis bei institucijomis. Smurtas artimoje aplinkoje dažnai yra slepiamas, moterys retai pačios kreipiasi pagalbos, todėl Įstatymas numato, kad Specializuotos pagalbos centrai, gavę informaciją iš Policijos apie įvykusį smurto faktą, proaktyviai susisiekia su nukentėjusiu asmeniu. Tokiu būdu pasiekiami ir pagalbą gauna tie žmonės, kurie nesikreipia patys.

Specializuotos pagalbos centrai orientuojasi tik į smurto problematiką ir daugiausia teikia pagalbą tik smurtą artimoje aplinkoje. Šių centrų darbuotojai turi pakankamai žinių ir darbo patirties su smurtą patiriančiomis, todėl nukentėjusiosios gali sulaukti reikiamos pagalbos. Tokie centrai teikia kompleksinę pagalbą, t.y. informavimo, psichologinio ir, palaikymo, tarpininkavimo institucijose bei atstovavimo interesams. Šios pagalbos tikslas – įgalinimas, suteikiant jai jėgų pasipriešinti smurtui, išsivaduoti iš smurtinių santykių, pradėti naują gyvenimą be smurto ir prievartos; siekiama ne „pritaikyti“ klientę prie situacijos, o padėti klientei tą situaciją pakeisti.

Visagino šeimu kriziu centras įgyvendinamą projektą “Specializuotos pagalbos centro veikla ” finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

 

 

 

„Noriu gyventi kitaip”

projekto tikslas: atkreipti visuomenės dėmesį į smurto problemą bei formuoti visuomenės nepakantumą smurtui šeimoje ,vykdant smurto ir patyčių prevenciją įtraukiant kuo daugiau jaunimo, organizuoti tarptautinę akciją „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“

 

„Noriu ir galiu keistis“

Visagino šeimos krizių centras, turėdamas ilgametę darbo patirtį su smurtautojais, siekia, kad kompleksinė pagalba būtų prieinama kuo platesniam gyventojų sluoksniui. Susidūrus su smurtu, problemą reikia spręsti čia ir dabar, delsimas nepateisinamas. Tik laiku suteikus kvalifikuotą pagalbą smurtautojui, ketinančiam keisti savo elgesį, galima tikėtis teigiamų poslinkių. Svarbiausia, kad asmuo prisiimtų atsakomybę už savo elgesį ir suvoktų, jog gali netinkamą veikimą pakeisti tinkamu, tai yra nesmurtiniu.

 

 

Mes galime Tau padėti. Tu ne vienas!

Psichologo-psichoterapeuto pagalba
Pirminė teisinė pagalba
Socialinio darbuotojo pagalba
Savipagalbos grupė
Informacijos suteikimas
Konsultavimas Jums patogiu laiku
Konsultavimas tiesiogiai ir telefonu :+370 699 20069
Mūsų darbo laikas:
I- V – 8.00-16 .00
12.00-12.30 pietus
Mūsų centras yra Statybininkų g. 7

Komentarai